styczeń 26 2019 0Comment

Pomiary

Wykonujemy:

 • pomiary w zakresie izolacji przewodów i kabli,
 • pętli zwarcia (skuteczności zerowania i uziemniania),
 • natężenia oświetlenia,
 • wyłączników różnicowo – prądowych,
 • uziemienia (instalacji odgromowych i gniazdek)

Pomiary wykonujemy miernikami firmy ” Sonel”:

 • parametrów instalacji (MPI),
 • rezystancji izolacji (MIC),
 • rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu (MRU),
 • wyłączników RCD (MRP),
 • impedancji pętli zwarcia (MZC),
 • rezystancji pętli zwarcia (MZC),
 • małych rezystancji (MMR).
Tags: